STADSGEZICHTEN

Floor van Keulen en René Oey

STADSGEZICHTEN is een ‘getekende roadmovie’ met tekenaar Floor van Keulen en tekstschrijver René Oey. Vanuit een auto bestoken van Keulen en Oey stad en land met tekeningen op lege muren, winkeletalages, kerkgevels, fabrieksloodsen, woonhuizen en passerend verkeer.

Op het dak van de auto staat een krachtige videobeam (Eiki LC X6)gemonteerd die draaibaar is in alle richtingen en projectiehoeken. In de wagen zitten tekenaar en schtijver te tekenen en te typen: beeld en tekst verschijnen via de projectie live op het gekozen projectievlak tegenover de bus. De afstand van bus tot vlak varieert van 5 tot 50 meter. Gedurende een tijdsspanne van 5 minuten tot een uur vormen de gevel, de kale muur, de garage het filmscherm van een animatie in woord en beeld. Op de garagedeur doemen plots beelden op die in real time ontstaan en verdwijnen; stripachtige taferelen met tekstballonnen worden afgewisseld met associatieve passages naar abstracte vormen. Soms is er uitsluitend tekst te zien, fragmenten uit gedichten, openingszinnen van romans en krantenberichten.

STADSGEZICHTEN houdt zich bezig met het openwerken van façades van gebouwen om te onthullen wat er achter verscholen kan zijn: een kubistisch veelzijdig portret, een verder gaande abstractie of een emblematisch teken of symbool. STADSGEZICHTEN beoogt verder commentaar te leveren op de ontstane ruimtelijke vormgeving van stad en land door middel van het accentueren van een vorm, een gebouwaanzicht, een raamstructuur of juist het contrasteren met de direct waarneembare context. De architectuur van een plein is het object voor een tijdelijke plaatsing van een serie tekeningen van van Keulen en tekstcollages van Oey. Een raadselachtige ondertiteling in woord en beeld van het stadsdecor. STADSGEZICHTEN is het ontwerpen van een doorlopende fantasie, een écriture automatique in de openbare ruimte.

Een andere bron waaruit STADSGEZICHTEN put zijn de eerste tekeningen ooit door mensen gemaakt, de prehistorische grottekeningen: ogenschijnlijk eenvoudige tekeningen krijgen door de omgeving en cultuur waarin ze zijn ontstaan, een bezwerende, sacrale betekenis. Tamelijk recente ‘grottekeningen’ zijn de Agit Prop cultuur uit het communistische straatbeeld van de vorige eeuw, die inmiddels hebben plaatsgemaakt voor reclame en grafitti. Die teksten riepen op tot verzet, moreel correct gedrag, politieke stellingname. In de periode dat het christendom allesbeheersend was waren het voornamelijk Bijbelse passages die op (kerk)muren te zien waren en bleven herinneren aan het leven van Jezus en zijn volgelingen. Door beeld en tekst in de openbare ruimte te projecteren wordt het mogelijk formaten te hanteren die anders alleen in een muurschildering tot hun recht zouden kunnen komen. Wat er tijdelijk en vrijblijvend uitziet wordt zo de bezwering van een mystiek moment. Omdat de tekening ter plaatse wordt gemaakt is alles te zien:
de toeschouwer maakt het beeldend proces mee van het begin tot het eind, één lange making of...

STADSGEZICHTEN komt direct voort uit het werk van van Keulen met STADSGEZICHTEN in samenwerking met Bianca van Dillen, waarbij dans, muziek en - ook hier live-getekende - lichttekeningen werden gecombineerd.
van Keulen is sinds 30 jaar tekenaar en (muur)schilder en beschouwt de digitale projectietekeningen als een belangrijke nieuwe fase in zijn artistieke ontwikkeling.
Oey is sinds 15 jaar bezig met theatrale performances waarbij de vermenging van beeld en taal centraal staan. Het meest recente project is Traffic Talks, waarbij auto’s dienen als dragers van grote, op het dak gemonteerde woorden. In de stad rijden er dan kortere en langere zinnen rond op de daken van auto’s, poetry in motion. Zie www.traffictalks.com

SPECIAL
Een speciaal onderdeel van de presentatie van STADSGEZICHTEN zijn enkele onregelmatige bijeenkomsten op een parkeerplaats waar een projectiescherm van 6 x 10 meter wordt opgesteld voor publiek in geparkeerde auto’s. Het aspect van de getekende road-movie wordt nu in de setting geplaatst van de drive-in movie. Kijken en luisteren naar de totstandkoming van verschillende tekeningen vanuit je eigen auto.
De ‘show’ duurt een uur en wordt begeleid met muziek, teksten en geluiden. Een enkele maal kunnen andere kunstenaars als gasttekenaar optreden en hun tekeningen en ideeën tonen.

PRODUCTIE
De productie is in handen van St.Oebra Producties Amsterdam.

home foto's video's informatie contact